Meme Kanserinde Likit Biyopsi

 1. Günümüz meme kanseri tedavisinde geçerli ve çağdaş yöntem kişiye özel tedavidir.
 2. Likit Biyopsi, meme kanseri tedavisine başlamadan önce ilaç seçimini sağlar.
 3. Likit Biyopsi, Meme kanseri profili ile kanda AR ,ER, HER2 ve PR biyobelirteçlerine bakarak hekiminizin ilaç seçimini değiştirebilir.

  Örneğin: Likit Biyopsi ile yapılan HER2 testinin kanınızda pozitif olması durumunda hekiminizin doğrudan Herceptin©, Perjeta© gibi ilaçları sizin için seçmesini sağlar.

 4. Metastatik tömür grubuna biyopsi yapılmasının zor veya imkansız olduğu durumlarda Likit Biyopsi ile tedavi değişiklik gösterebilir. Likit Biyopsi hastanın geçmiş durumu yerine anlık durumu ile ilgili bilgi verir. Bu durum meme kanserinde azımsanmayacak bir oranda görülür.

Likit Biyopsi Nedir ?

Biocept'in Likit Biyopsi teknolojileri ABD, AB, Avustralya, Çin, Japonya, Güney Kore ve diğer ülkelerdeki 22 patent tarafından korunmaktadır.

Tümör DNA'sındaki (ctDNA) ve dolaşımdaki tümör hücrelerinde (CTC'ler) kanser biyobelirteçlerini tespit etmek için oldukça hassas yöntemlerimizde dünya çapında patent korumasını içerir.

Biocept'in patentli “switch-bloker” teknolojisi kanser ile ilişkili mutasyonların tespiti için ultra-yüksek hassasiyet ve özgüllük ile gerçekleştirilir.

Testler %99 doğruluk oranı ile yapmaktadır.

Nicin Likit Biyopsi ?

İlk teşhis sırasında cerrahi yöntemle alınanın tümör biyopsileri kanserin güncel durumunu yansıtmayabilir.Cerrahi biyopsilerin enfekeksiyon ve kanama gibi riskleri olduğundan tekrarlanması kolay değildir.Ayrıca vücudun farklı bölgelerine yayılmış olan kanser başlangıç noktasından farklı olabilir.Bu durumda vücudun bir noktasından alınan doku biyopsisi ile vücudun genelindeki kanseri anlamak mümkün değildir.

 1. Likit Biyopsi gerçek zamanlı bir test olduğu için hastalar ve hekimler kanser hakkında eş zamanlı ve güncel bir bilgiye sahip olurlar.
 2. Hekimler güncel ve gelecekte uygulayacakları tedavi için çok değerli bilgilere zamanında ulaşırlar.
 3. Tedavinin seyrini değiştirecek bulguların zamanında tespit edilmesi, uygun tedavi ile beraber tedavinin başarısını doğrudan etkiler.
 4. Doku biyopsilerin aksine Likit Biyopsi kanserin vücudun her bölgesinde farklı özellik gösteren yapısından etkilenmez
 5. Cerrahi bir müdahale değildir. Bu yüzden doku alınamayan bölgelerde ya da alınmasının riskli olduğunda çok akılcı bir seçenektir.
 6. İstenildiğinde kolayca tekrarlanabilir. Kan örneği alındıktan sonra 7-10 gün içerisinde test sonuçlanmaktadır.

Cerrahi Biyopsi mi? - Likit Biyopsi mi?

LİKİT BİYOPSİ NASIL YAPTIRILIR ?

Testi yaptırmak oldukça kolay ve zahmetsizdir. Bulunduğunuz yerde kan vermeniz yeterlidir.

Testler Likit Biyopsi alanında endüstri lideri olan Biocept'in, CLIA onaylı, CAP tarafından akredite edilmiş merkezinde yapılmaktadır. Target Selector™ platformu %99,2 hassaslıkta ve %99.6 doğruluk sergilemekte, doku biyopsi ile %87 uyum göstermektedir.

 1. Kan örneği verilir.
 2. Alınan örnek Biocept'in laboratuvarına gönderilir.
 3. 7-10 gün içerinde sonuçlanır.